PCB Design – hög kvalitet & korta ledtider

Våra konstruktörer har lång erfarenhet av layoutkonstruktion. Vi erbjuder korta leveranstider från schema till färdigt mönsterkort och förstår vikten av att kunna ta fram en layout med hög kvalitet på kort tid.

Kontakta oss

Vi har kontor på flera ställen i Sverige. Varmt välkommen att höra av dig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ert företag.

Erfarenhet av EMS/EMC

EMS-problem ställer idag stora krav på layouterna. Vi har levererat många layouter med höga EMS-krav och har därför haft möjlighet att lära oss hur layouten skall utföras på rätt sätt.

Flexibel hantering av indata

Vi tar emot indata från en mängd olika schemaritningsprogram. Om vi tidigare inte har tagit emot en nätlista från ett speciellt schemaritningsprogram, så gör vi snabbt en konvertering av nätlistan till vårt format.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå